Theo dõi Fanpage

Ngành Y tế đẩy mạnh thực hiện chuyển đổi số trong hoạt động chuyên môn

Ngành Y tế đẩy mạnh thực hiện chuyển đổi số trong hoạt động chuyên môn

15 Jun 2023

Chiều 13/6, Sở Y tế Hà Nội làm việc với Sở Thông tin và Truyền thông; Trung tâm Thông tin y tế Quốc gia; Viện Sức khoẻ nghề nghiệp và Môi trường (Bộ Y tế) và các đơn vị liên quan về công tác triển khai chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) trong hoạt động chuyên môn của ngành Y tế.

Thời gian qua, việc ứng dụng CNTT vào hoạt động của hệ thống y tế đã phát huy hiệu quả, tác động tích cực đến mọi hoạt động của ngành Y tế, trở thành nhu cầu thiết yếu, là công cụ quan trọng trong các hoạt động quản lý ngành y tế, góp phần hết sức quan trọng vào thành tựu và sự phát triển của hệ thống y tế.

Giám đốc Sở Y tế Hà Nội Trần Thị Nhị Hà chủ trì buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, Giám đốc Sở Y tế Hà Nội Trần Thị Nhị Hà cho biết, trong thời gian tới, ngành Y tế xác định mục tiêu, phương hướng và các giải pháp ứng dụng và phát triển CNTT, y tế thông minh, trên nền tảng số hóa để thực hiện kết nối, tích hợp các hệ thống số hóa vào hoạt động chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân.

Giám đốc Sở Y tế Hà Nội cũng cho biết, việc xây dựng ứng dụng và phát triển CNTT trong lĩnh vực y tế, thông tin y tế thông minh và từng bước hình thành hệ thống chăm sóc sức khỏe và phòng bệnh thông minh góp phần thực hiện tốt Chương trình sức khỏe Việt Nam; tăng cường ứng dụng CNTT tại các cơ sở khám, chữa bệnh góp phần cải cách hành chính và giảm quá tải bệnh viện; sử dụng hồ sơ bệnh án điện tử, thanh toán viện phí điện tử tiến tới không sử dụng bệnh án giấy, hình thành các bệnh viện thông minh; triển khai hệ thống văn phòng điện tử, cổng dịch vụ công và hệ thống thông tin một cửa điện tử, đẩy mạnh các dịch vụ công trực tuyến mức 3,4, nhằm giảm bớt các thủ tục hành chính trong lĩnh vực y tế.

 

Link: https://soyte.hanoi.gov.vn/tin-tuc-su-kien-noi-bat/-/asset_publisher/4IVkx5Jltnbg/content/nganh-y-te-tich-cuc-chu-ong-thuc-hien-chuyen-oi-so-trong-hoat-ong-chuyen-mon