Theo dõi Fanpage

Hướng tới 100% cơ sở khám chữa bệnh không sử dụng bệnh án giấy

Hướng tới 100% cơ sở khám chữa bệnh không sử dụng bệnh án giấy

06 Jun 2023

Đó chính là nội dung văn bản do Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn vừa ký, nhằm chỉ đạo các đơn vị trong toàn ngành y tế triển khai Nghị quyết số 157-NQ/BCSĐ ngày 3.2.2023 của Ban cán sự Bộ Y tế về Chuyển đổi số y tế đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 (gọi tắt là Kế hoạch hành động).

90% người dân có hồ sơ sức khỏe điện tử

Ngành y tế cũng đặt ra mục tiêu đến 2025, các cơ sở y tế đều triển khai tư vấn khám, chữa bệnh từ xa dựa trên nhu cầu thực tế, tổ chức đăng ký khám bệnh trực tuyến. Tỷ lệ dân số trưởng thành dùng dịch vụ tư vấn sức khỏe trực tuyến, khám chữa bệnh từ xa đạt trên 30%.

Mỗi bệnh viện, trung tâm y tế công đều triển khai hồ sơ bệnh án điện tử, thanh toán viện phí không dùng tiền mặt, đơn thuốc điện tử và đạt tỷ lệ 100% các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh hạng I trở lên triển khai khám bệnh không giấy, trong đó hồ sơ bệnh án điện tử phải đáp ứng không sử dụng bệnh án giấy. Công khai giá thuốc, giá trang thiết bị y tế, giá khám chữa bệnh.

Hướng tới 100% dịch bệnh và ca bệnh truyền nhiễm được quản lý trên nền tảng số vào 2025 -0Một buổi khám chữa bệnh từ xa của Bệnh viện Việt Đức. (Ảnh: Bệnh viện Việt Đức)

Mỗi người dân đều có hồ sơ số về sức khỏe cá nhân, trong đó 90% người dân có hồ sơ sức khỏe điện tử. Mỗi trạm y tế xã đều triển khai hoạt động quản lý trạm y tế xã trên môi trường số, trong đó: 100% các xã triển khai phần mềm quản lý trạm y tế xã đầy đủ các chức năng theo quy định của Bộ Y tế; 95% trạm y tế xã, phường, thị trấn thực hiện dự phòng, quản lý, điều trị một số bệnh không lây nhiễm trên nền tảng số.100% các dịch bệnh truyền nhiễm và các ca bệnh truyền nhiễm được quản lý trên nền tảng số y tế.

100% các trang thiết bị, vật tư y tế, thuốc được cấp chứng nhận đăng ký lưu hành tại Việt Nam được quản lý theo mã định danh duy nhất thống nhất với định danh hàng hóa theo tiêu chuẩn quốc tế. Ứng dụng thành công các công nghệ số: trí tuệ nhân tạo (AI), dữ liệu lớn (Big Data), kết nối vạn vật y tế (IoMT), chuỗi khối (Blockchain), … trong các hoạt động y tế.

100% cơ quan nhà nước ứng dụng trí tuệ nhân tạo

Kế hoạch hành động cũng đặt ra mục tiêu 100% hồ sơ công việc tại Bộ Y tế, Sở Y tế; cơ quan quản lý y tế quận, huyện được xử lý trên môi trường mạng; 100% hệ thống thông tin y tế có yêu cầu chia sẻ, kết nối thông tin được kết nối, liên thông qua nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu y tế; thông tin của người dân, doanh nghiệp đã được số hóa và lưu trữ tại cơ sở dữ liệu quốc gia về y tế không phải cung cấp lại.

95% người dân có hồ sơ sức khỏe điện tử; 95% trạm y tế xã, phường, thị trấn thực hiện dự phòng, quản lý, điều trị một số bệnh không lây nhiễm trên nền tảng số; 100% người dân mắc các bệnh không lây nhiễm được quản lý, chăm sóc sức khỏe trên nền tảng số y tế.

100% cơ sở khám chữa bệnh trên toàn quốc hoàn thành triển khai hồ sơ bệnh án điện tử không sử dụng bệnh án giấy, chẩn đoán hình ảnh chỉ sử dụng phim số; tỷ lệ dân số trưởng thành dùng dịch vụ tư vấn sức khỏe trực tuyến, khám chữa bệnh từ xa đạt trên 50%; triển khai các dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt và các cơ sở khám chữa bệnh khu vực đô thị đạt tổi thiểu 50% trên tổng số thanh toán viện phí.

Bộ Y tế yêu cầu các đơn vị trong ngành tập trung chỉ đạo thực hiện chuyển đổi số tại đơn vị, đồng thời, xây dựng kế hoạch triển khai Nghị quyết số 157 trước 1.7.2023, bảo đảm thực hiện các mục tiêu cụ thể đến năm 2025 và định hướng năm 2030 về chuyển đổi số y tế.

Bộ Y tế cũng chỉ đạo các vụ, cục nghiên cứu, áp dụng thống nhất Kiến trúc Chính phủ điện tử Bộ Y tế phiên bản 2.1 ban hành ngày 21.4.2023 khi triển khai các dịch vụ công trực tuyến của Bộ Y tế; các ứng dụng chuyên ngành phục vụ công tác quản lý, điều hành, ra quyết định, tra cứu thông tin do Bộ Y tế thực hiện; các ứng dụng nội bộ triển khai tại cơ quan Bộ Y tế; cơ sở hạ tầng thông tin triển khai tại cơ quan Bộ Y tế; trong việc kết nối, chia sẻ thông tin, dữ liệu các đơn vị trực thuộc Bộ Y tế, các Sở Y tế.

Về vấn đề quản lý hành chính, Bộ Y tế đặt mục tiêu 100% cơ quan nhà nước ứng dụng trí tuệ nhân tạo, 100% hệ thống thông tin y tế được đảm bảo an toàn thông tin, an ninh mạng theo hồ sơ cấp độ an toàn thông tin được phê duyệt và trước khi đưa vào sử dụng, khai thác. 100% công chức được gắn định danh số trong xử lý công việc; 100% người dân và doanh nghiệp sử dụng dịch vụ công trực tuyến được định danh và xác thực thông suốt. 100% hoạt động chỉ đạo, điều hành và quản trị nội bộ của cơ quan nhà nước được thực hiện trên nền tảng quản trị tổng thể, thống nhất; 90% hồ sơ công việc tại Bộ Y tế, Sở Y tế; 80% hồ sơ công việc của cơ quan quản lý y tế quận/huyện được xử lý trên môi trường mạng (trừ hồ sơ công việc thuộc phạm vi bí mật nhà nước).

 

Link: https://daibieunhandan.vn/doi-song-xa-hoi/huong-toi-100-co-so-kham-chua-benh-khong-su-dung-benh-an-giay–i331512/