Theo dõi page

Bộ lọc tìm kiếm

Theo tên
Theo ngành hàng
Theo quốc gia

CÔNG TY TNHH HONG KY VIET NAM

A131,132

Giường, cáng, xe đẩy, tủ y tế…

www.hongkyvietnam.com

email email Liên hệ doanh nghiệp
list1 list1 list3

Tên công ty*

Họ tên *

Email *

Nội dung *

CÔNG TY TNHH IDM

D107,108: D129,130

Thiết bị máy móc công nghệ cao và mỹ phẩm trong ngành thẩm mỹ

www.idmvietnam.com

email email Liên hệ doanh nghiệp
list1 list1 list3

Tên công ty*

Họ tên *

Email *

Nội dung *

CÔNG TY TNHH IKA VIỆT NAM

A123

Thiết bị phòng thí nghiệm

www.ika.com

email email Liên hệ doanh nghiệp
list1 list1 list3

Tên công ty*

Họ tên *

Email *

Nội dung *

CÔNG TY TNHH KINH DOANH VÀ XNK TIẾN ĐẠT

L22

Ethanol để khử trùng

Updating...

email email Liên hệ doanh nghiệp
list1 list1 list3

Tên công ty*

Họ tên *

Email *

Nội dung *

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ NAM SƠN

D119,120

Máy khắc - cắt laser thương hiệu Việt (Namson PowerMARK)

http://namson.com.vn

email email Liên hệ doanh nghiệp
list1 list1 list3

Tên công ty*

Họ tên *

Email *

Nội dung *

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT THÀNH AN

C120

Thiết bị y tế

Updating...

email email Liên hệ doanh nghiệp
list1 list1 list3

Tên công ty*

Họ tên *

Email *

Nội dung *

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT THƯƠNG MẠI CẦU VỒNG

A107,108

Hóa chất và thiết bị phòng thí nghiệm

http://www.rainbowvn.net

email email Liên hệ doanh nghiệp
list1 list1 list3

Tên công ty*

Họ tên *

Email *

Nội dung *

CÔNG TY TNHH METROHM VIỆT NAM

E148,149

Thiết bị thí nghiệm

www.metrohm.vn

email email Liên hệ doanh nghiệp
list1 list1 list3

Tên công ty*

Họ tên *

Email *

Nội dung *

CÔNG TY TNHH MJ MEDICAL

E133,134

Thiết bị thẩm mỹ

www.mjmedical.vn

email email Liên hệ doanh nghiệp
list1 list1 list3

Tên công ty*

Họ tên *

Email *

Nội dung *

CÔNG TY TNHH MTV NHÀ MÁY CÔNG NGHỆ SINH HỌC VÀ THIẾT BỊ Y TẾ

C115

Test chẩn đoán

www.bimedtech.com

email email Liên hệ doanh nghiệp
list1 list1 list3

Tên công ty*

Họ tên *

Email *

Nội dung *

Đơn vị chủ trì và chỉ đạo


Đơn vị tổ chức


Đối tác nước ngoài và đồng tổ chức