Triển lãm Quốc tế chuyên ngành Y dược thường niên lần thứ 22 tại Hà Nội

ADDRESS

SAIGON EXHIBITION & CONVENTION CENTER (SECC) - 799 Nguyen Van Linh Str., Dist. 7, Ho chi minh city

Customer's Service::

National Trade Fair & Advertising JSC (VINEXAD)
Address: 9 Dinh Le St., Hanoi, Vietnam
Tel: (84-24) 3825 5546 Ext: 433
Fax: (84-24) 3936 3085
Email: thaituyethuong@vinexad.com.vn
Website: www.hcm.medipharmexpo.com