Triển lãm Quốc tế chuyên ngành Y dược thường niên lần thứ 22 tại Hà Nội

ADDRESS

SAIGON EXHIBITION & CONVENTION CENTER (SECC) - 799 Nguyen Van Linh Str., Dist. 7, Ho chi minh city

Customer's Service::

National Trade Fair & Advertising JSC (VINEXAD)
Address: 9 Dinh Le St., Hanoi, Vietnam
Hotline: 0904154438; Email: thaituyethuong@vinexad.com.vn
Mã số doanh nghiệp: 0100108007
Ngày cấp: 14 tháng 9 năm 2016
Website: www.hcm.medipharmexpo.com