Theo dõi page

HỘI THẢO QUẢN LÝ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TẠI CÁC BỆNH VIỆN, PHÒNG KHÁM ĐỂ VẬN HÀNH VÀ ĐẦU TƯ HIỆU QUẢ

06/07/2019 09:07

HỘI HÀNH NGHỀ Y TƯ NHÂN TP.HCM VÀ HỘI THIẾT BỊ Y TẾ TP.HCM PHỐI HỢP TỔ CHỨC

HỘI THẢO

QUẢN LÝ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TẠI CÁC BỆNH VIỆN, PHÒNG KHÁM
ĐỂ VẬN HÀNH VÀ ĐẦU TƯ HIỆU QUẢ

Trung tâm Hội Hội chợ và Triễn lãm S.E.C.C
Sáng thứ bảy, 03/08/2019
***
CHƯƠNG TRÌNH DỰ KIẾN

7g30 – 8g30:               Đón tiếp
8g30 – 8g35:               Giới thiệu đại biểu (MC)
8g35 – 8g55:               Phát biểu khai mạc

BS. Phan Thanh Hải/  Chủ tịch Hội HNYTN TP.HCM
KS. Cao Hoài Trung/ Chủ tịch Hội TBYT TP.HCM

8g55 – 9g25:               Quản lý trang thiết bị y tế bằng công nghệ thông tin

BS. Nguyễn Hữu Tùng/  Phó Chủ tịch TT Hội HNYTN TP.HCM

9g25 – 9g55:               Cập nhật qui định của BYT về quản lý TBYT theo chuẩn ASEAN

KS Hứa Phú Doãn, Hội TBYT TP.HCM 

9g55 – 10g25:             Những công cụ quản lý TBYT hiện nay trên thế giới ra sao?

TS. Huỳnh Phước Thọ
Giám đốc E-Doctor

10g25 – 10g55:           Thảo luận và bế mạc
10g55 – 12g00:           Tham quan Triễn lãm MediPharm Expo 2019

 

***

Các tin liên quan

Đơn vị chủ trì & chỉ đạo


Đơn vị tổ chức


Đối tác nước ngoài và đồng tổ chức